Het park als één geheel

Bij het opstellen van een plan voor een Zocheraanleg, is het van belang om het gehele parkgebied te zien als één samenhangende ruimtelijke compositie. Een historisch park bestaat meestal uit verschillende tijdslagen en is opgebouwd uit meerdere structuurelementen. In de ‘Zocherlaag’ kunnen onderdelen missen, waardoor de parkaanleg in de actuele situatie incompleet is. Herstel ligt dan voor de hand.

Parken van J.D. Zocher sr. en jr. zijn zo ontworpen dat de aanleg, zowel in zijn geheel als op het niveau van de individuele elementen, kan dienen als gespreksonderwerp tijdens een rondwandeling. Alle parkcomposities van de Zochers verbeelden een arcadisch parklandschap, met bosvakken, solitaire bomen, ruime gazons, waterpartijen, bouwwerken en tuinsieraden en een rondwandeling over een netwerk van wandelpaden.

De Zochers streefden altijd een natuurlijk en landschappelijk ogende parkaanleg na. In de opvatting van de Zochers staat de expressie van de verschillende beplantingsvormen centraal (habitus, bladkleur, bloeikleur, etc.). Zij vonden het belangrijk dat een boom kon uitgroeien in zijn eigen karakteristieke habitus. Ook schakeerden zij beplanting zo dat deze eigen habitus, bladkleur en textuur contrasteren of uitkomen ten opzichte van naastgelegen beplanting. Door herhaling en menging van soorten kregen de bos- en struweelachtige beplantingen als geheel een landschappelijke uitstraling.

Download de volledige publicatie