Projectteam

Drs. Ronald van Immerseel (Historicus en groen erfgoed specialist)
Ir. Peter Verhoeff (Landschapsarchitect bnt en groen erfgoed specialist)
Nina Wijsbek (MA historicus en groenerfgoed specialist)
Maartje Bos (BA Sc, beheerspecialist groen erfgoed)
Merel Haverman (student MA Erfgoedstudies)

Klankbordgroep Kwaliteitsimpuls

Natascha Lensvelt (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
Heimerick Tromp (Deskundige buitenplaatsen)
Hein Krantz (Nederlandse Tuinenstichting)
Hennie Völker-Dieben (Stichting Oud-Poelgeest)
Frits Bekker (Het Zuid-Hollands Landschap)
Martin van Bleek (Gelders Genootschap)
Martin Efdee (Gemeente Rijswijk)
Marjolein Sanderman (Gemeente Rheden)
Hanneke Ronnes (Universiteit van Amsterdam)
Maarten Koenders (Provincie Zuid-Holland)
Dorothee Koper (agendalid -Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Projectgroep

Onno Helleman Erfgoedhuis Zuid-Holland
Carla Scheffer Gemeente Wassenaar en Voorschoten
Elise Coenen / Lennert Langerak Erik Rinia Pact van Duivenvoorde / Duin Horst en Weide Gemeente Leidschendam-Voorburg
Wim Borgdorff Particuliere buitenplaats eigenaar
Hennes Claassen Gilde van Tuinbazen
Elise Mutter Gemeente Den Haag
Margriet Panman Gemeente Delft
Els Fischer Erfgoedhuis Zuid-Holland

Download de volledige publicatie