Zocher, de fameuse aanlegger...

Drie generaties tuinarchitecten

Drie generaties Zocher hebben, grofweg tussen 1780 en 1880, hun stempel gedrukt op de uitingsvorm van de landschapsstijl in Nederland: Johann David Zocher sr. (1763 – 1817), diens zoons Johan David Zocher jr. (1791 – 1870) en Karel Georg Zocher (1796 – 1863) en jr.’s zoon Louis Paul Zocher (1820 – 1915).

Zocherparken zijn al zo’n 200 jaar een beeldbepalend onderdeel van het cultureel landschap van de provincie Zuid-Holland.

Ontwerpstijl van de Zochers

Verschillende typen opdrachten worden alle met eenzelfde ontwerpstijl benaderd; de Zochers waren zeer stijlvast

Zocherparken in Zuid-Holland

Beheren van een Zocherpark

De parken van de Zochers worden tegenwoordig, zo’n 200 tot 150 jaar na aanleg, nog steeds hoog gewaardeerd. Hieruit blijkt de kracht die aan een typisch Zocherontwerp ten grondslag ligt. Bij het beheer van een Zocherpark komt echter veel kijken – aanleiding om deze publicatie te ontwikkelen als handreiking bij beheer en herstel.

Download de volledige publicatie