Epiloog: Voortzetting van het bedrijf

Na de dood van L.P. Zocher in 1915 komt Jacobus Johannes Kerbert (1849–1931) aan het hoofd van de firma te staan. Kerbert wordt in 1849 geboren te Zaandijk, als zoon van Coenraad Jacobuszoon Kerbert (1816-1857), arts en plantkundige, en Guurtje Breet (1826-1903). Nadat hij zijn lagere school en gymnasium heeft afgerond, werkt Kerbert als vrijwilliger bij de Zochers. Wellicht had hij gereageerd op de eerder genoemde advertentie uit 1866. Op 1 mei 1867 wordt hij als vennoot aangenomen bij de Firma J.D. en L.P. Zocher en wordt besloten om de zaken betreffende het aanleggen van parken, lusthoven en tuinen onder de Firma J.D. Zocher en L.P. Zocher voor te zetten onder gezamenlijke rekening. Aangezien hij nog minderjarig is, worden de papieren ondertekend door zijn moeder Guurtje. Meer dan een jaar later wordt hij ook vennoot van de Firma Zocher & Co., de afzonderlijke boomkwekerij naast de bloembollenhandel onder de Firma J.D. Zocher & Voorhelm Schneevoogt.

In augustus 1873 treedt hij in het huwelijk met Jeanne Marie van Goor (1855- 1916), waarbij op de akte als zijn beroep “architect” staat geschreven. Amy Geertruida de Leeuw (1843-1938), stief-kleindochter van J.D. Zocher jr., schreef in 1915 onder haar pseudoniem Geertruida Carelsen dat L.P. zich meer en meer liet assisteren door Kerbert waarbij “Zocher het ontwerp der werken vast [stelde] of hechtte daar, in artistieken zin, zijn zegel aan, terwijl de uitvoering aan den jongeren compagnon werd opgedragen”.

Portret van J.J. Kerbert

Uitsnede uit het ontwerp van Vreewijk in Leiden, door J.D. Zocher jr. en L.P. Zocher in 1864. Op deze foto is de voor J.D. Zocher jr. typerende ontwerpstijl te herkennen.

Coll. Erfgoed Leiden, inv. nr. ELeo pv 1384.3

Van zijn samenwerking met Zocher is met name bekend dat hij een aandeel heeft als adviseur bij het aanleggen van het Vondelpark en dat de inrichting van de buitenplaats Westerveld bij Velsen tot begraafplaats in gezamenlijk overleg met

Louis Paul tot stand komt.54 Daarnaast wordt zijn naam in verband gebracht met de aanleg van het gedeelte van de Haarlemsche begraafplaats bij het Mausoleum, het Staalbad te Haarlem, Rustoord te Nijmegen en Zorgvlied te Amsterdam.55 Na de dood van Louis Paul in 1915 komt Kerbert aan het hoofd te staan van zowel de firma J.D. & L.P. Zocher als de boomkwekerij Zocher & Co. Zijn werkzaamheden beperken zich grotendeels tot het geven van advies omtrent onderhoud en wijzigingen in de aanleg van de door de firma vroeger aangelegde werken.56 Bij het gebrek aan een opvolger en het eindigen van de huur besluit Kerbert in december 1917 beide firma’s te liquideren.

Kerbert is lid van de Kamer van Koophandel en zit nog in tal van andere verenigingen in Haarlem, waaronder Vereeniging tot Bevordering van Vreemdelingenverkeer en het Kruseman-fonds. Daarnaast is hij liefhebber en kenner van Japanse kunst en antiek, waarvan hij een uitgebreide collectie bijeengebracht. Jacobus Johannes Kerbert overlijdt op 19 april 1931 te Haarlem en wordt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Kleverlaan te Haarlem. In een memoriam datzelfde jaar schrijft handelskweker Ernst Krelage (1869-1956): [h]oewel een beoefenaar van de tuinarchitectuur bijna in letterlijken zin aan den weg timmert, was Kerbert een stille in den lande, die weinig de aandacht trok en dit ook blijkbaar niet verlangde.

Download de volledige publicatie